Program 2021

Program & Predavači

Program 2021

Petak, 19 Februar 2021

8:30 – 9:15

SEE BERRY CONFERENCE EXPO OTVARANJE

9:15 – 9:30
MAIN STAGE

POZDRAVNI GOVOR SEE BERRY CONFERENCE 2021
Mr. Veselin Đorđević, Blueberry Club Serbia

9:30 –11:00
MAIN STAGE

PROGRAM ISHRANE BOROVNICA

Mr. Michał Wojcieszek
, Yara
Mr. Stevan Mesarevic, Yara

NAVODNJAVANJE BOROVNICA

Nikola Despic, Skala Green
Bojan Miletaski, Skala Green

GARANCIJA KONZISTENTNOG KVALITETA BOROVNICA UZ POMOĆ TEHNOLOGIJE SORTIRANJE I PAKOVANJA

Mr. Luca Montanari, UNITEC SPA

11:00 –12:45
MAIN STAGE

UZGOJ BERRY BOBICA

Miss. Slađana Vuković
, RPG Vuković

UZGOJ MALINA

Mr. Božo Joković, AEV

PANEL UZGAJIVAČA BOROVNICA

Mr. Slobodan Zarić, RPG Zarić
Mr. Dobrica Stefanović, RPG Stefanović
Mr. Amor Feus, Agrovita

12:45 –14:30
MAIN STAGE
MAŠINSKO BRANJE BOROVNICA ZA FRESH MARKET

Proff. Lisa Wasko DeVeter, Washington state univeristy

PAKOVANJE SOFT VOĆA

Mr. Nick Hall, BBC Tehnologies / TOMRA

UPRAVLJANJE ISHRANOM BOROVNICA

Proff. Eric Hanson, Michigen state university

IPARD, ISKUSTVA I NOVI PROJEKTI

Mr. Boris Rasovic, Sim Cert

IZVOZNI POTENCIJALI VOĆA I POVRĆA

Mr. Miloš Milovanović, UN-FAO and EBRD program coordinator for west Balkan

14:30 –15:00
MAIN STAGE

ZAVRŠNA REČ I SUMIRANJE UTISAKA

Predavači

Upoznajte naše predavače

Veselin Djordjević
Veselin Djordjević

Blueberry Club Serbia

Želite da govorite na konferenciji ili na nekoj od sledećih konferencija?

Predavači

Upoznajte naše predavače

Želite da govorite na konferenciji ili na nekoj od sledećih konferencija

Konferencija:

Organizator konferencije:

Više informacija:

Borovnica Klub Srbija

Borovnica Klub Agro Sistem Rakari Voćarstvo doo, Rakari bb, 14242 Mionica / Tax code: 108687057 / Web adress: www.borovnicaklub.com  www.berryconference.com / Contact e-mail: info@borovnicaklub.com