Program 2022

Program & Predavači

Program 2022

Petak, 18 Februar 2022

8:30 – 9:15

SEE BERRY CONFERENCE EXPO OTVARANJE

9:20 – 9:30
MAIN STAGE

POZDRAVNI GOVOR SEE BERRY CONFERENCE 2021
Mr. Veselin Đorđević, Blueberry Club Serbia

9:30 –11:00
MAIN STAGE

BERRY PROGRAM ISHRANE
Mr. Michał Wojcieszek, Yara

NAVODNJAVANJE BOROVNICA
Bojan Miletaski, Skala Green

GNOVE SORTE MALINA INSTITUTA NIWA
Mrs Agnieszka Orzel, NIWA

11:00 –12:45
MAIN STAGE

ISKUSTVA SA DELNIVOM I UTICAJ KLIMATISKIH PROMENA NA UZGOJ MALINA
Mr. Kujtim Lepaja
, Nacionalna asocijacija malinara Kosova

MALINARSTVO I MALINARI
Mrs Svetlana Cvijanović, Savez poljoprivrednih proizvodjača Zapadne Srbije
Mr. Andrija Delić, Udruženje malinara “Malina Polimlja”

IZVOZNI POTENCIJALI VOCA I POVRCA
Mr. Florent Tomatis, UN-FAO Investment Center

12:45 –14:30
MAIN STAGE

GARANCIJA KONZISTENTNOG KVALITETA BOROVNICA UZ POMOC TEHNOLOGIJE SORTIRANJE I PAKOVANJA
Mrs Laura Vignoli, UNITEC SPA

MOJE DJAKONIJE
Mrs Lidija Djurić, Moje_Djakonije

UZGOJ BOROVNICA U TUNELIMA

Professor Carlos Garcia-Salazar, Micigen univerzitet

STANDARDI U BERRY VOĆU
Mr. Nikola Damjanović, Agricert

OSIGURANJE BERRY VOĆA
Mr. Mirko Vukajlovic, Generali osiguranje

PANEL UZGAJIVAČA BOROVNICA
Mr. Aleksandar Stanišić, RPG Stanišić
Mr. Nikola Nemčević, Plava Borovnica
Mr. Borna Gradišel, Agrovita

14:30 –15:00
MAIN STAGE

ZAVRŠNA REČ I SUMIRANJE UTISAKA

Želite da govorite na konferenciji ili na nekoj od sledećih konferencija

Konferencija:

Organizator konferencije:

Više informacija:

Borovnica Klub Srbija

Borovnica Klub Agro Sistem Rakari Voćarstvo doo, Rakari bb, 14242 Mionica / Tax code: 108687057 / Web adress: www.borovnicaklub.com  www.berryconference.com / Contact e-mail: info@borovnicaklub.com