Uslovi usluge

Borovnica Klub Agro Sistem Rakari Voćarstvo doo (u daljem tekstu: BK) se obavezuje na zaštitu privatnosti svih svojih kupaca. Prikupljanje osnovnih informacija o kupcima i poslovima ima svrhu pružanja kvalitetnije usluge. Sve informacije o kupcima se strogo čuvaju i dostupne su samo zaposlenima kojima su potrebne za obavljanje posla. Svi zaposleni u BK odgovorni su za poštovanje principa privatnosti.

Ukoliko se odlučite za kupovinu bilo koje usluge BK, budite uvereni da je kupovina preko našeg sajta bezbedna, bez ikakvog rizika po Vas i bez opasnosti od zloupotrebe podataka sa kreditne kartice. U našoj trgovini koristimo vrhunsku sigurnosnu uslugu auto-autentifikacije. Korišćenjem ili pristupom na sajt, prihvatate sledeće uslove i odredbe. Ukoliko se ne slažete sa uslovima korišćenja, molimo Vas da ne koristite websajt. BK zadržava pravo da promeni uslove. Korišćenjem websajta nakon izmene podrazumeva i Vaše prihvatanje istih. Molimo Vas čitajte Uslove korišćenja povremeno zbog mogućih izmena.

Ovaj websajt je vlasništvo BK, koji ima puna ovlašćenja za upravljanje i prilagođavanje istog. Sva pitanja u vezi sa web stranicom ili načinom na koji ona funkcioniše uputite na kontakt područje.

Uslovi
* U sve troškove je uključen 20% PDV
* Registracija će biti potvrđena nakon pune uplate.
Ukoliko niste dobili potvrdu registracije pre kongresa treba da se obratite tehničkoj podršci BK, info@borovnicaklub.com ili see.berri.conference@gmail.com

* U program će biti uključeni samo učesnici koji završe kompletnu registraciju
* Datum plaćanja je presudan za kotizaciju. Ukoliko prijavni formular stigne pre isteka roka za rane ili regularne prijave smatraće se da je zahtev podnet kao rana ili regularna prijava iako uplata nije primljena u predvidjenim rokovima.

* Plaćanje kotizacije će se vršiti u RSD.

* U slučaju refundacije novca klijentu koji je prethodno delimično ili u celosti platio jednom od platnih kartica i bez obzira na razlog refundacije, BK je obavezan da refundira novac isključivo putem VISA, EC / MC i Maestro načinom plaćanja.
Zahtevi za otkazivanje učešća moraju se poslati u pismenoj formi na e-mail info@borovnicaklub.com ili see.berry.conference@gmail.com

Otkazivanje učešća primljeno do 31.12.2019. podrazumeva 100% povraćaj kotizacije
• od 1.1.2020 do 31.1.2020. – 50% povraćaj kotizacije
• Nema povraćaja kotizacije za otkazivanje učešća koje je poslato nakon 1.2.2020.
Napominjemo da će refundacija kotizacije biti izvršena u roku od 30 dana nakon završetka SEE Berry Conferene i umanjena za bankovne troškove.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Unošenjem podataka sa platne kartice, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenom (kriptičnom) obliku koristeći SSL protokol i PKI sistem, trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor kreditne kartice, Chip Card ad Belgrade, čime se kompletan proces prikupljanja podataka izvodi na Chip Card sajtu. Podaci na platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
BK u ime berryconference site preuzimamo odgovornost da čuvamo privatnost svih naših kupaca. Potrebni su nam samo osnovni podaci o kupcima / korisnicima
i podaci potrebni za rad i informisanje kupaca shodno dobroj poslovnoj praksi i pružanju kvalitetne usluge. Naši kupci imaju mogućnost izbora ukoliko žele ili ne žele da ostanu na mailing listi koja se koristi u svrhu marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/ kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ovi podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje principa privatnosti.

Tokom konferencije događaji će se fotografisati i snimati. Materijal se može delimično ili u celini koristiti na zvaničnoj web stranici berryconference.com. Za sve informacije u vezi tipa registracije, ceni izabranog tipa
registracije, plaćanja, žalbi i druge dodatne informacije možete nas kontaktirati putem e-mail ili pozvati.

Kontakt informacije
Borovnica Klub Agro Sistem Rakari Voćarstvo doo, Rakari bb, 14242 Mionica
tel. (+381)63 583 558
Pun naziv pravnog lica: Borovnica Klub Agro Sistem Rakari Voćarstvo doo
Adresa: Mionica, Rakari bb
Aktivnost i šifra aktivnosti: 0125
Matični broj: 0648698005
PIB: 108687057
Web adresa: www.borovnicaklub.com
www.berryconference.com
Kontakt telefon: (+381)63 583 558
Kontakt e-mail: info@borovnicaklub.com or
see.berry.conference@gmail.com.